Klanten & recensies

Organisaties die op dit moment aan de slag zijn met Innovatiewerkplaats:

De Kamers van Koophandel

De Kamers van Koophandel, bereiden met Innovatiewerkplaats winkeliers voor op het veranderende winkelgedrag van de consument.

In opdracht van de Kamers van Koophandel, brancheorganisatie CBW-Mitex, Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Syntens faciliteerden wij 30 workshops voor winkeliers en winkeliersverenigingen.

Gedurende 2 avonden dagen we winkeliers uit om slim en handig in te spelen op de trends van Het Nieuwe Winkelen. Ideeën worden uitgewerkt tot concepten, inclusief actieplan. Onderlinge versterking en een eigen plan voor de toekomst voor elke winkelier of winkeliersvereniging zijn het resultaat.

Rabobank West Betuwe

Rabobank West-Betuwe introduceerde het Agrarisch Talentenplan. De bank vroeg ons om in drie achtereenvolgende workshops een select gezelschap van agrarische ondernemers te helpen bij het maken van een groeiplan voor hun onderneming.

Na een verkenning van trends en het bedenken van businessideeën zijn per onderneming een of meer ideeën uitgewerkt met behulp van het Business Model Canvas. Dit canvas daagt uit om het businessidee concreet te maken. Zo ga je onder meer op zoek naar je waardepropositie en onderzoek je je verdienmodel.

Je krijgt inzicht in verbanden tussen externe en interne zaken. Zo ontpopt zich de structuur om een business – of groeiplan te schrijven. In december is de prijs uitgereikt. Een vakjury en een publieksjury bepaalden uit vier genomineerden de winnaar: 100% melk.

(link naar Culemborgse Courant)

Het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds zet Innovatiewerkplaats in om projecten die sociale cohesie bevorderen te versterken.

Speciaal voor deze Innovatiewerkplaats hebben we een nieuwe variant van het Business Model Canvas ontwikkeld: het Project Innovatie Canvas. Deze is gericht op het ontwikkelen van projecten voor sociale en maatschappelijke innovatie.

Heel bruikbaar: het canvas nodigt uit om groot te denken en toch concreet af te sluiten.

– René Hartman

Jaarlijks geeft het Oranje Fonds in januari een impuls aan organisaties die kansrijke ideeën hebben om de sociale cohesie in Nederland te bevorderen. Zij krijgen tijdens een tweedaagse clinic de gelegenheid hun ideeën uit te werken, sterker te maken om uiteindelijk een goed gefundeerde, stevige projectaanvraag bij het fonds te kunnen doen.

De clinic heeft o.a. in het teken gestaan van het thema ‘Kunst Beweegt’. Ook het thema: ‘Groen Groeit’ stond in de spotlights. Vijftien organisaties nemen met een afvaardiging van twee personen deel aan de clinic. Marenthe en René faciliteerden de tweedaagse.

“Centraal in de clinic staat het verbreden, verankeren en met kennis verrijken van de deelnemende initiatieven.

Op de agenda staan onderwerpen als:

  • projectontwikkeling;
  • strategisch denken en handelen;
  • draagvlak ontwikkelen;
  • samenwerken en netwerken;
  • innovatief ondernemerschap

Daarbij is er veel aandacht voor kruisbestuiving en cocreatie. Een groot pluspunt van deze aanpak, vonden ook de deelnemers!”

– Marenthe de Bruijne

IG&H

De deelnemers aan de ProductManagementGame van IG&H Consulting & Interim, For All Finance en MoneyView volgden een workshop Innovatiewerkplaats. Zij kregen handvatten om vanuit trends businesskansen te ontdekken voor een fictieve case.

Recensies

“Super bedankt! Zeer verfrissend en energie gevend, goed werkend systeem meegekregen.”

– Deelnemer workshop Retail2020 Kamers van Koophandel

“Heel motiverend om ons ondernemers aan te sturen en te helpen de goede kant op te kijken met zijn allen. Bedankt. Top!”

– Deelnemer workshop Retail2020 Kamers van Koophandel

“Enthousiasmerend, nieuwe inzichten, samenwerking, duidelijk.”

– Deelnemers Clinic Oranje Fonds

“Workshop met inhoud, die echte concreet uitvoerbare nieuwe ideeën genereert.”

– Deelnemer Agrarisch Talentenplan Rabobank West Betuwe

“Marenthe en René zijn inspirerend en doortastend: met elkaar hebben we een pakkend, spannend programma opgetuigd voor innovatieve ondernemers in de regio.”

– Tineke Rinkel, afdeling marktbewerking Rabobank West Betuwe