Teamdag met energie

Voor het Sociaal Domein van gemeente De Ronde Venen begeleidden we een teamdag met ruim 60 deelnemers. Op weg naar een andere organisatievorm, los van de bekende hokjes en eilanden, zocht het management naar een energieke invulling. Samen met de medewerkers brachten we vooraf behoeftes, thema’s en werkvormen in kaart.

Met een kort theaterstuk en een aantal vlotte presentaties werden de thema’s op de dag zelf ingeleid. ’s Middags ging men in gemengde groepjes aan de slag met een aantal vraagstellingen. De uitkomsten werden op grote concept-posters gepresenteerd aan collega’s en MT. Inclusief actiepunten.

Het beeldverslag, gemaakt door twee tekenaars, hangt inmiddels op een prominente plaats in het gemeentehuis.

Een te gekke dag: wij in ons element met het vormgeven en modereren van de dag; medewerkers en MT in hun nopjes met het vlotte tempo, de positieve energie en de concrete vervolgstappen.