Teams in Transformatie

Omstandigheden veranderen, mensen veranderen. Teams móeten als gevolg hiervan ook veranderen. De afgelopen maanden hebben we weer een aantal teams bij hun transformatie begeleid, op weg naar nieuwe doelen en werkmethoden. Zowel bij overheden als bij bedrijven, in binnen- en buitenland. Wat zijn onze ervaringen?

De teamleden zijn hartstikke blij met de bagage die we ze meegeven: het Lenig Denken. Het inzetten van het creatieve vermogen van ons brein helpt om kansen te zien, om meerdere oplossingen te verkennen. Essentieel bij teams in transformatie om, naast het verdriet van het loslaten van bekende patronen, samen nieuwe mogelijkheden te verkennen.

Vanzelfsprekend gebruiken we ook het logische deel van het brein en gaan we op zoek naar de vragen over de transformatie: wie zijn onze (externe/interne) klanten, wat willen ze van ons, welke diensten moeten we wel/niet leveren, welke vaardigheden zijn nodig, welke activiteiten willen we vasthouden/uitbreiden, welke rollen moeten we spelen, met wie kunnen we samenwerken, intern en extern? En natuurlijk ook: wat willen we met ons team bijdragen aan het doel van de organisatie, van het bedrijf.

Na deze analyse pakken we de vragen stuk voor stuk op andere, creatieve manieren aan. Zoeken we samen naar antwoorden die soms voor de hand kunnen liggen en antwoorden die wat meer bijzonder zijn. We kiezen die oplossingen die meerwaarde opleveren voor het team, voor de organisatie. We spreken de teamleden aan op hun verantwoordelijkheid, op hun eigen vakkennis, op het nemen van initiatief. We verleiden ze om hun persoonlijke passie voor het vak en de organisatie te tonen, om trots te zijn op het team. Vaak valt alles op zijn plek, komen teamleden dichter bij hun persoonlijke missie te staan, wordt echte synergie gevonden in de samenwerking in het team en met anderen daarbuiten. En eerlijk is eerlijk, soms moeten ook harde noten gekraakt worden, moeten interessante activiteiten gestopt worden of krijgen sommige teamleden een andere rol.

Voor elk team, voor elke workshop maken we een draaiboek-op-maat, een routeboek. We zoeken een goede mix tussen individueel werken en in kleine groepen. We wisselen regelmatig in tempo, in dynamiek en maken tijd voor reflectie. We switchen van analytisch denken naar creatief denken en vice versa. En natuurlijk zorgen we voor een ongedwongen, prettige sfeer. Zo bereiken we in korte tijd het beste resultaat én creëren we binnen het team draagvlak voor de transformatie.