Werkwijze

Worstel je wel eens met deze vragen?

  • Wij willen innoveren, vooruit, vernieuwen… maar hoe?
  • Hoe maken we onze organisatie of afdeling innovatiever?
  • Hoe maken we onze projecten beter en sterker?
  • Hoe betrekken we medewerkers, klanten, burgers of consumenten bij innovatie?
  • Hoe spelen we in op de complexe, snel veranderende wereld om ons heen?
  • Hoe creëren we nieuwe business-kansen?
  • Hoe zien onze producten en diensten eruit in 2020?

Dan is Innovatiewerkplaats dé oplossing

Innovatiewerkplaats is ideaal voor concrete vraagstukken. Daarnaast geeft het inzicht in hoe je beter en sneller innoveert en hoe je de organisatie daarvoor kunt inrichten.

Fundament

Innovatiewerkplaats is een methodiek waarmee je stapsgewijs tot vernieuwing van je product of dienst komt. Gegoten in een workshop-format nemen we deelnemers stap voor stap mee in het innovatieproces.

Twee ingrediënten vormen het fundament van Innovatiewerkplaats: Lenig Denken en co-creatie. We dagen mensen in onze workshops namelijk uit om de gebaande paden te verlaten, op zoek te gaan naar die andere oplossing, naar ‘out-of-the-box’ ideeën. We stimuleren hen om scherp waar te nemen, niet te oordelen en al associërend tot nieuwe oplossingen te komen.

We zetten methodieken in voor divergentie, om zoveel mogelijk verschillende en bijzondere ideeën te bedenken. En als er dan eenmaal veel ideeën zijn gebruiken we diverse convergentie technieken om de juiste ideeën te kiezen. Om ze daarna te combineren tot een krachtig concept.

Daarbij geloven we in de kracht van co-creatie en het collectief gedachtegoed: het delen en stapelen van kennis en kunde van mensen op basis van hun specifieke expertise.

Graag betrekken we dus al in een vroeg stadium de gebruiker, klant, toeleverancier of burger om mee te denken over nieuwe oplossingen. Daarom nemen aan de workshops ook vaak klanten of burgers deel, om samen te zoeken naar bijzondere en tegelijkertijd realiseerbare ideeën. Ideeën voor nieuwe producten, diensten, projecten en beleid. Dat kan in kleine clubjes (5 mensen) of grote gezelschappen (500 man).

Bouwstenen

Naast Lenig Denken en co-creatie gebruiken we diverse bouwstenen om de stappen van het innovatieproces vloeiend te doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan technieken uit het innovatiemanagement, Design Thinking en Business Model Generation.  Zo kiezen we er regelmatig voor om trends in te zetten als inspiratiebron voor vernieuwing. Vanuit Design Thinking komt het denken vanuit de gebruiker en het ‘reframen’ van het oorspronkelijke probleem om tot geheel andersoortige oplossingen te komen. Business Model Generation is geschikt om ideeën concreet te maken, om te toetsen of het idee past bij behoeften van de doelgroep en welke middelen (mensen, uren, machines, geld) bijvoorbeeld nodig zijn om het idee te realiseren.

Wil je in je innovatievraag de focus op meerwaarde voor de klant of meerwaarde voor milieu, mens en maatschappij? Weet dan dat we Innovatiewerkplaats ook kunnen inrichten met methodieken als Lean Innoveren of Duurzaam Innoveren.

Uitvoering

De verschijningsvorm van Innovatiewerkplaats is vrijwel altijd een workshop, door ons begeleid. Samen met de opdrachtgever en afhankelijk van vraagstelling en situatie bepalen we de werkvorm die het best past. Vanzelfsprekend bepalen een goede voorbereiding en een gedegen ‘nazorg’ in aanzienlijke mate het succes van de workshops.

Heb je interesse, wil je meer informatie? Bel of mail ons.

 

Opleiding Innovatiewerkplaats

Heb je de ambitie om zelf sessies te begeleiden? Wij leiden je graag op! Naast bovengenoemde onderwerpen besteden we in dit traject ook ruim aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden die je nodig hebt als begeleider c.q. facilitator.

Lees meer over onze huidige klanten en recensies >

Lees meer over de 10 voordelen van Innovatiewerkplaats >